Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de COP-waarde. Deze waarde geeft de verhouding tussen de opgebrachte warmte en de verbruikte elektriciteit aan. Hierbij wordt deze formule gebruikt:

Geleverde warmte in kWh : elektriciteitsverbruik in kWh = COP

Een zuinige pomp heeft een hogere waarde dan een minder zuinige pomp. De gemiddelde waarde ligt rond de 4 en 6. Het rendement van een warmtepomp ligt al gauw hoger dan een cv-ketel omdat het warmte opwerkt d.m.v. elektriciteit en geen gas verbruikt. Met onze expertise kunnen we een goede inschatting maken van wat het elektriciteitsverbruik zal worden.